Valgte Embedsmænd

Overmester

Nina Borg Lastein

Undermester

Anette Jessen

Sekretær

Fanny Ernlund Lassen

Kasserer

Birgitte Møller Andersen

Skatmester

Ilse M. Deigaard

Fungerende eksmester

Marianne Würtz

Storrepræsentant

Karen Faust Sølvsten

Storrepræsentant

Anne Mølholm