Velkommen til søsterloge nr. 71 Modersmålet I.O.O.F.

Logen har til huse i Ordensbygningen på Plantagevej 6 i Vejen. 

Der er her på siden mulighed for at se, hvilke aktiviteter vi arbejder med, og hvilke projekter vi støtter.
 
Ønsker du yderlig oplysning om vores arbejde, kan søsterlogens Overmester kontaktes.